Gnanvallbhdasaji swami

Gnanvallbhdasaji swami

Gnanvallbhdasaji Swami

Vyapakswarupdasaji swami

IMG-20170118-WA0078

Parshad Harikrushna bhagat- Sardhar